การบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการในการจัดทำสูตรตำหรับยา เวชสำอาง ผลิตภาพสุขภาพสำหรับคนและสัตว์