การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและลิกนินซึ่งสกัดจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อต้านเชื้อจุลินทรีย์