นวัตกรรมวัสดุผสมลิกนินจากเศษเหลือทิ้งปาล์ม

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPimpun Tongpun, "Cost Estimation of Biolubricant Oil Manufacture Derived from Palm Oil in Thailand", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) , 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย