พันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิด IgNAR ด้วยฟาจดิสเพลย์จาก ปลากระดูกอ่อน การใช้นวัตกรรมการเพิ่มความหลากหลายของแอนติบอดี และการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรคในสัตว์น้ำ