การนำเซลลูโลสจากใยสับปะรดมาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อเสริมแรง

Publish Year International Journal 1
2021 exW. Chawalitsakunchai, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. loykulnant, exP. Sae-oui, exS. Tanpichai, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Properties of natural rubber reinforced with nano cellulose from pineapple leaf agricultural waste", Materials Today Communications, ปีที่ 28, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 102594-102604
Publish Year International Conference 2
2021 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exEva Fischer , exG?nter Kunz, exSuthinee Pinrat, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Cellulose Nanocrystals and Cellulose Nanofibrils from Pineapple Leaves", The 30th TIChE Conference (TIChE2021), 6 - 7 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exS. Pinrat, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of Natural Rubber Latex Foam Composite Filled with Pineapple-leaf Cellulose Fibres", 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia (MRS2021), 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย