การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบความสุกแก่ของผลพลับผ่านถุงห่อผลไม้