โครงการวิจัยย่อยที่ 5 : การพัฒนาระบบตรวจสอบความสุกแก่ของผลพลับผ่านถุงห่อผลไม้และแบบตรวจสอบทั้งทรงพุ่ม