การค้นหาเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวที่ทนทานต่อดินเค็ม และการถ่ายทอดลักษณะของความทนทาน

Publish Year International Journal 1
2020 exPhurisorn Watcharatpong , exAkito Kaga, exXin Chen, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Narrowing Down a Major QTL Region Conferring Pod Fiber Contents in Yardlong Bean (Vigna unguiculata), a Vegetable Cowpea", Genes, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 1-12