ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม non fermenter ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนม

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genomic Characterization of Clinical Extensively Drug-Resistant Acinetobacter pittii Isolates", Microorganism, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 242-1-12
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exShigeyuki Hamada, "Whole Genome Analysis of Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii Clinical Isolates in Thailand", Infectious Disorders - Drug Targets, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2021, หน้า 1-7
2020 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Complete Genome Sequences of Four Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii Isolates from Thailand", Microbiology Resource Annoucement, ปีที่ 9, ฉบับที่ 40, ตุลาคม 2020, หน้า e00949-e00969
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทิพัฒน์ พัฒนโชติ, exNarongchai Sangsa, exPhatsaraporn Sirisa, exSermchart Chinnakarnsawas, exChakrit Kankang, exBenjawan Comhangpol, exPakinee Lengwehasatit, exPisacha Kasemsup, exWongklang Gudwongsa, exPongdech Sarakarn, "Factors associated with multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infection: a hospital-based case-control study", Archives of Allied Health Sciences , ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 48-55