การเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนตอบสนองในระยะเฉียบพลันซีรีแอคทีฟโปรตีนและแบคทีเรียก่อโรคจากสุนัขที่มีเนื้องอกในช่องปากและสุนัขปกติ