การพัฒนาเทคนิคสำหรับการติดตามตรวจสอบความเครียดจากการขาดน้ำของคะน้า (Brassica oleracea) ด้วยดัชนีสเปกตรัม