การศึกษาประสิทธิภาพของ SBA-15 ที่เจือ Zn สำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไกลโคไลซิสขยะพลาสติก PET

Publish Year National Conference 2
2019 exWanutsanun Sudsai, exPichet Sukprasert, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Efficiency of Zn ion doped SBA-15 catalyst for the glycolysis reaction of the disposal PET bottles", วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11, 23 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exDarunee thintawee, exKunyarat Jongboriboon, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Preparation of unsaturated polyester resin using the glycolysis products of the disposal PET bottles", วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11, 23 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย