การค้นหาหน้าที่ของทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ที่ควบคุมการตอบสนองของถั่วเขียวต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมได้หลายชนิด

Publish Year International Journal 1
2023 exLucisabel Medina-Ch?vez, exChristian Camacho, exJorge Arturo Mart?nez-Rodr?guez, exBlanca Estela Barrera-Figueroa, exDawn H. Nagel, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exJuli?n Mario Pe?a-Castro, "Submergence Stress Alters the Expression of Clock Genes and Configures New Zeniths and Expression of Outputs in Brachypodium distachyon", International Journal of Molecular Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2023, หน้า 1-26
Publish Year International Conference 1
2022 exOratai Thakom, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "PHYLOGENETIC ANALYSIS AND ORTHOLOG PREDICTION OF THE LEGUME NAC TRANSCRIPTION FACTORS", The 48th INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCE TECHNOLOGY AND TECHNOLOGY-BASED INNOVATION, 30 พฤศจิกายน 2022, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย