การพัฒนาคอมพาวนด์ของพอลิแลคติกแอซิตผสมพอลิเอสเทอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็น


แสดงความคิดเห็น

(0)