วิธีการสร้างแผนที่ความชื้นในดินแบบราคาถูกเพื่อการจัดการพื้นที่เพาะปลูกบริเวณที่มีปริมาณน้ำน้อย

Publish Year International Conference 1
2019 exGun Chaloeipote, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Flexible Soil Moisture Sensor for Digital Farm Application", The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference), 10 - 12 กรกฎาคม 2019, The Zign Hotel, Pattaya อื่นๆ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)