การคัดพันธุ์มะเขือและมะเขือเทศต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน


แสดงความคิดเห็น

(0)