การผลิตน้ำมันรำข้าวคุณภาพดีในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมโดยใช้เครื่องสกัดของเหลวความดันสูง