การพัฒนาเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

Publish Year International Conference 5
2019 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Amarin TONGKRATOKE, exจักรภัทร เจตราช, "Carbon Dioxide and Methane Adsorption on Metal Cation Modified Zeolite NaY", 10th International Conference on Environmental and Rural Development, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, Sakon Nakhon สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Pathumwan, exR. Ponsukkhwa, exP. Thipruetri, "The Behaviors of Three Different Transmission Systems between a Hybrid Engine and a Generator", 4th International Conference on Engineering and MIS, ICEMIS 2018, 19 - 20 มิถุนายน 2018, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี
2018 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "The development of a simple alternative hybrid engine for gasoline, LPG and biogas", the ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, IMECE2018, 9 - 15 พฤศจิกายน 2018, Pittsburgh เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The influence of Si/Al ratio in zeolite Y structure for methane and carbon dioxide adsorption", the 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018, 14 ธันวาคม 2018 - 17 เมษายน 2019, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2017 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasemsan Ritthitham, ex Anirut Khuamsert, exPhattarapol Lersmatmoon, exJakkapat Jettarach, exPiyanat Khiangwong, exAmnat Chaweram, "The Biogas Engine Developed from a Small Discharge Pump Fuel Injection Engine", The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products , 25 - 28 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย