การศึกษาศักยภาพสารสกัดจากกากเม่า ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์ปีกระดับห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง