ความหลากชนิดของสัตว์ป่า ภายหลังการฟื้นฟูป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 3
2019 exSiri, S., exPonpituk, Y., exSafoowong, M., inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "The natural forest gaps maintenance diversity of understory birds in Mae Sa-Kog Ma biosphere Reserve, northern Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 181-189
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Sexual dimorphism of Hill Blue Flycatcher (Cyornis banyumas) in HillEvergreen Forest, Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang MaiProvince, Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1544-1548
2019 exChantip Chuaynkern, exNithina KAEWTONGKUM, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYodchaiy Chuaynkern, "Tadpoles of khao wang frog Humerana miopus (Amphibia, Ranidae): Description of external morphology and buccal anatomy", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2019, หน้า 217-230
Publish Year International Conference 1
2019 exWARONG SUKSAVATE, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, ex Supaporn Wacharapluesadee, exThiravat Hemachudha, "Effect of Fitness Traits and Weather Condition on the Infection of Coronavirus of Lyle’s Flying Fox", 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย