การสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ท้องถิ่น ในป่าดิบฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 1
2020 exHermhuk, S., exChaiyes, A., exThinkampheang, S., exDanrad, N., inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Land use and above-ground biomass changes in a mountain ecosystem, northern Thailand", Journal of Forestry Research, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2020, หน้า 1733-1742