การศึกษาตัวยับยั้ง JAK ไคเนส ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการเป็นสารรักษามาลาเรีย