ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบสวมใส่ได้โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติ

Publish Year International Journal 1
2021 exGun Chaloeipote, exRat Prathumwan, exKittitat Subannajui, exAnurat Wisitsoraat, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "3D printed CuO semiconducting gas sensor for ammonia detection at room temperature", Materials Science in Semiconductor Processing, ปีที่ 123, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 105546-1-7