การประเมินปริมาณการได้รับรังสีภายในร่างกายจากก๊าซเรดอน โทรอน และอนุภาคกัมมันตรังสีลูกหลานภายในบ้านเรือนในแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่รังสีสูง จังหวัดพังงา

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ชนิศ พรนำพา, อาจารย์, inนางจริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimation of external gamma radiation dose rate for personnel and students in the area of Kasetsart university, Thailand", International Nuclear Science and Technology Conference 2019, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย