เครื่องหมายโมเลกุลชนิดโปรตีนที่จำเพาะต่อโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง


แสดงความคิดเห็น

(0)