การศึกษาสายพันธุ์กระท้อนในประเทศไทยด้วยเครื่องหมายดีเอนเอแบบ random amplified polymorphic DNA (RAPD) และแบบ inter-simple sequence repeat (ISSR)


แสดงความคิดเห็น

(0)