การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตกรดบิวทิริกเพื่อศึกษาสมบัติโพรไบโอติก ฤทธิ์ต้านทานการอักเสบต้านทานเซลล์มะเร็ง พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง

Publish Year International Journal 2
2021 exAtchareeya Nachkarat, exHui Ling Foo, exAdelene Ai?Lian Song, exNur Elina Abdul Mutalib, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Anti-cancer and anti-infammatory effects elicited by short chain fatty acids produced by Escherichia coli isolated from healthy human gut microbiota", Microbial cell factories, ปีที่ 20, ฉบับที่ 36, ธันวาคม 2021, หน้า 1-17
2020 exอัฉรียา นาคราช, exHui Ling Foo, exSong A.A.L., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Promising discovery of beneficial Escherichia coli in the human gut", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-14
Publish Year International Conference 1
2017 exนางสาวอัจฉริยา, exFoo Hooi Ling, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, "Probiotic characteristic of Escherichia coli isolated from fecal sample of Thai adults", International Congress of the Malaysian Society for Micorbiology 2017, 4 - 7 ธันวาคม 2017, Putrajaya, Malaysia มาเลเซีย