ส้มกบ : การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านเอดส์ การแยกและวิเคราะห์โครงสร้างสารบริสุทธิ์