อิทธิพลของการปรับปรุงกระบวนการห่อหุ้มด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีต่อรสขมของเวย์โปรตีนไฮโดรไลเซท