บทบาทของ small molecules ในการยับยั้งระบบ type III secretion ของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช Xanthomonas oryzae pv. oryzae และ Xanthomonas axonopodis pv. glycines


แสดงความคิดเห็น

(0)