การวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรที่ผลิตโดยกระบวนการเกิดผลึกเหนี่ยวนำด้วยอลูมิเนียมและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแกรฟีนจุดควอนตัม

Publish Year International Journal 4
2019 exPhotia, T, exTemnuch, W, exSrisuphaphon, S, exTanasanchai, N, exAnukool, W, exWongrach, K, exManit, P, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exDeachapunya, S, "High-precision grating period measurement", APPLIED OPTICS, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 270-273
2018 exAli, J., exPornsuwancharoen, N., exYouplao, P., exAziz, M.S., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exJaglan, J., exAmiri, I.S., exYupapin, P., "A novel plasmonic interferometry and the potential applications", Results in Physics, ปีที่ 8, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 438-441
2018 exAli, J., exPornsuwancharoen, N., exYouplao, P., exAziz, M.S., exAmiri, I.S., exChaiwong, K., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSingh, G., exYupapin, P., "Coherent light squeezing states within a modified microring system", Results in Physics, ปีที่ 9, พฤษภาคม 2018, หน้า 211-214
2018 exAli, J, exYouplao, P, exPornsuwancharoen, N, exChaiwong, K, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAmiri, IS, exPunthawanunt, S, exSingh, G, exYupapin, P, exGrattan, KTV, "An integrated microring circuit design for optoelectronic transformer applications", RESULTS IN PHYSICS, ปีที่ 11, ธันวาคม 2018, หน้า 706-708