การศึกษาเชิงทฤษฎีและการทดลองของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะพลาตินัมกับลิแกนด์ชนิด Donor-pi-Acceptor Schiff Bases เป็นสารเรืองแสงในไดโอดเรืองอินทรี

Publish Year International Journal 7
2021 exBuchitar Nakwanich, exAmonchat Koonwong, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, exPanida Prompinit, exRungtiva.P. Poo-arporn, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spectroscopy and a theoretical study of colorimetric sensing of fluoride ions by salicylidene based Schiff base derivatives", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1245, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 13113
2021 inดร.ธรรมนูญ ทวีชัย, อาจารย์, inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingyot Poo-arporn, exNarong Chanlek, exSupapan Seraphin, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungtiva P. Poo-arporn, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transparent graphene quantum dot/amorphous TiO2 nanocomposite sol as homogeneous-like photocatalyst", Journal of Nanoparticle Research, ปีที่ 23, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 225(1)-225(14)
2019 exMiengmern, N., exKoonwong, A., exSriyab, S., inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, exPoo-arporn, R.P., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aggregation-induced emission enhancement (AIEE) of N,Nโ€ฒ-Bis(Salicylidene)-p-Phenylenediamine Schiff base: Synthesis, photophysical properties and its DFT studies", Journal of Luminescence, ปีที่ 210, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 493-500
2019 exNutjarin Klinhom, exNikorn Saengsuwan, exSuwannee Sriyab, exPanida Prompinit, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Photophysical properties for excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT) reaction of N-salicylidene-o-aminophenol: Experimental and DFT based approaches", Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ปีที่ 206, ฉบับที่ 206, มกราคม 2019, หน้า 359-366
2018 exChen, Z, exWang, LQ, exHo, CL, exChen, SM, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPlucksacholatarn, A, exZhu, NY, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWong, WY, "Smart Design on the Cyclometalated Ligands of Iridium(III) Complexes for Facile Tuning of Phosphorescence Color Spanning from Deep-Blue to Near-Infrared", ADVANCED OPTICAL MATERIALS, ปีที่ 6, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2018
2017 exPrawonwanThanakit, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDarinee Phromyothin, "The study of metal binding properties and electronic transitions of dithienopyrole derivatives", Materials Today: Proceedings , ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2017, หน้า 6585-6591
2017 exPiyawan Leepheng, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Darinee Phromyothin, "Schiff Base modified on CPE electrode and PCB gold electrode for selective determination of silver ion", Journal of Physics: Conference Series , ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 012080-1-012080-5
Publish Year International Conference 3
2018 exNichakan Miengmern, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Theoretical study of twisted intramolecular charge transfer and intermolecular double proton transfer in the excited state of N,N’-bis(salicylidene)-p-phenylene- diamine Schiff base", Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 exAmonchat Koonwong, exSuwannee Sriyab, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Substituent effect on photophysical properties of salicylidene Schiff base and its derivatives as colorimetric dyes: a TD-DFT study", The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 exSawanya Sanguanraksa, exSupichaya Munkong, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, "A combined experimental and density functional theory study on structural and photophysical properties of polyaniline nanoparticles (PANi(np))", Pure and applied chemistry international conference 2017 (PACCON), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017