การคัดเลือกไฮโดรคอลลอยด์ สารเจือปนอาหาร และสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุ เพื่อชะลอการแข็งตัวและลดการเจริญของเชื้อราในแผ่นแป้งโรตีสายไหมระหว่างการเก็บรักษา