การแก้ไขปัญหาการขาดจุลธาตุอาหารของหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกในดินเนื้อปูน