การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงจากทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม