การประยุกต์ใช้เม็ดสารเชิงประกอบของสารกระตุ้นเชิงแสงร่วมกับอัลจิเนตเพื่อล้างผักและผลไม้