ฟาร์มผักกาดหอมไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์คุณภาพผลผลิตด้วยอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์

Publish Year International Conference 2
2018 exChangmai, T., inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChulak, P., "Smart Hydroponic Lettuce Farm using Internet of Things", 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology, KST 2018, 31 มกราคม 2018
2018 inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนบัตร ช่างไม้, "Predictive models for Lettuce quality from Internet of Things-based hydroponic farm", 2018 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 21 - 24 พฤศจิกายน 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย