การสร้างแผนที่โครโมโซมของปลา jade perch (Scortum barcoo) ด้วยลำดับชุดซ้ำและยีนบางตำแหน่งจากเทคนิค fluorescence in situ hybridization และ next generation sequencing และการหาความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างเพศเพื่อการการพัฒนาและจัดการเพาะเลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 2
2023 exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนายพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exนายกิติพงศ์ ใจสมุทร, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exProf.Agostinho Antunes, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "In Silico Chromosome Mapping of the Male-Specific/Linked Loci in the Jade Perch (Scortum barcoo) Suggests Chromosome 19 as the Putative Y Sex Chromosome", fishes, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023
2022 exAorarat Suntronpong, exThitipong Panthum, exNararat Laopichienpong, exDung Ho My Nguyen, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exNattakan Ariyaraphong, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Implications of genome-wide single nucleotide polymorphisms in jade perch (Scortum barcoo) reveals the putative XX/XY sex-determination system, facilitating a new chapter of sex control in aquaculture", Aquaculture, ปีที่ 548, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 737587