ศักยภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดควบคุมเพลี้ยไฟกุหลาบ

Publish Year National Journal 1
2020 exนิสา เกลี้ยงเกลา, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, exอารยา บุญศักดิ์, "ชนิดของเพลี้ยไฟในกุหลาบและการควบคุมโดยใช้สารสกัดจากพืช", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 78-89