การใช้ประโยชน์แบคทีเรียลเซลลูโลสและสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์

Publish Year International Journal 1
2020 exQuan Vo Minh, exBin Li, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Bacterial cellulose modification using static magnetic field", Cellulose, ปีที่ 27, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2020, หน้า 5581-5596