การประดิษฐ์เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช

Publish Year International Journal 1
2017 exA Marutaphan, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "SCC-DFTB Study on Structure, Electronic and Sensing Properties of Polypyrrole", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-6
Publish Year International Conference 3
2017 exPranlekha Traiwatcharanon, exSasithorn Butpang, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongsak Kaewprakob, exPuripong Wannavilai, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Application of Silver Nanoparticles for Natural Rubber Latex", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง แมริออท รีสอร์ท. แอนด์ สปา อำเภอแกลง ระยอง ประเทศไทย
2017 exYotsarayuth Seekaew, exAlisa Saengsonachai, exAnyamanee Sinjaroen, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of electroluminescent gas sensor by using graphene sensing layer", The First Materials Research Society of Thailand International Conference, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, The Empress Convention Center, Chiang Mai เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exGun Chaloeipote, exPranlekha Traiwatcharanon, inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Simple synthesis of graphene quantum dots from graphene oxide by chemical cutting method", The First Materials Research Society of Thailand International Conference, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, The Empress Convention Center, Chiang Mai เชียงใหม่ ประเทศไทย