ระดับฮอร์โมน estradiol, progesterone, testosterone, cortisolและthyroxineในกระแสเลือดในเต่าตนุที่ขึ้นมาวางไข่ตามธรรมชาติในพื้นที่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี เปรียบเทียบในเต่าตนุที่เลี้ยงที่เกาะมันในแบบกักขัง จังหวัดระยอง.

Publish Year National Journal 1
2018 exภุมเมศ ชุมชาติ, exJun Noda, exChalatip Junchompoo, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Relationship between serum elements measured by PIXE analytical technique in Captive green turtle (Chelonia mydas) in Thailand", Proceeding of the 10th MUT Veterinary Annual Conference 2017 and the 1st MUT International Conference on Veterinary and Animal Sciences 2017. Feb 2nd, RBuilding. Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand pp.8-9., ปีที่ 2017, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 8-9
Publish Year International Conference 4
2019 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "SEA TURTLE CONSERVATION PROJECT: THE MISSION AND CHALLENGES (PART II. LABORATORY STUDIES)", Proceeding Kasetsart University Veterinary International Conference (KUVIC 2019), 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exPoommate Chomchat, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "SEA TURTLE CONSERVATION PROJECT: THE MISSION AND CHALLENGES (PART I. FIELD STUDIES)", Proceeding of Kasetsart University Veterinary International Conference, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exPoomate Chomchat, exJun Noda, exPatcharaporn Kaewmong, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exKoichiro Sera, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "SERUM ELEMENTS MEASURED BY PARTICLE-INDUCED X-RAY EMISSION ANALYSIS FROM CAPTIVE GREEN, HAWKS BILL AND OLIVE RIDLEY TURTLES IN ANDAMAN SEA OF THAILAND", Aqua Epi II 2019. The 2nd International Scientific Conference in Aquatic Animal Epidemiology , 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2018 exภุมเมศ ชุมชาติ, exJun Noda, exChalatip Junchompoo, exTheerapol Sirinarumitr, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exKoichiro Sera, "Relationship between serum elements measured by PIXE analytical technique in Captive green turtle (Chelonia mydas) in Thailand", Proceeding of the 10th MUT Veterinary Annual Conference 2017 and the 1st MUT International Conference on Veterinary and Animal Sciences 2017, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exภุมเมศ ชุมชาติ, exชลาทิพ จันทร์ชมภู, exพรชัย สัญฐิติเสรี, exธีระพล ศิรินฤมิตร, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "ระดับฮอร์โมน estrogen, progesterone, testosterone, cortisolและ thyroxine ในซีรั่มเต่าตนุ ในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม ที่เลี้ยงแบบกักขัง ที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย