การกำจัดคลื่นสไปรอลหลายแขนที่ถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางรูปร่างต่างกันในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้

Publish Year International Journal 1
2019 exBenjamas Ponboonjaroenchai, exJiraporn Luengviriya, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiyachat Wungmool, exNakorn Kumchaiseemak, exStafan Mueller, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Self-organization of multiarmed spiral waves in excitable media", Physical Review E, ปีที่ 100, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2019, หน้า 042203-1-042203-7
Publish Year International Conference 2
2020 exผศ. จิราพร เหลืองวิริยะ, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Multiarmed spiral waves generated by periodic stimuli in excitable systems", 2020 10th International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM 2020), 10 - 12 มกราคม 2020, โตเกียว ญี่ปุ่น
2018 exPonboonjaroenchai, B., inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exLuengviriya, J., exMuller, S.C., "Initiation of two-armed spiral waves pinned to obstacles in simulated excitable media", 11th Biomedical Engineering International Conference, BMEiCON 2018, 21 - 24 พฤศจิกายน 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย