การลดการป้อนกลับเพื่อการบีมฟอร์มมิ่งภาคส่งในช่องสัญญาณไมโม่ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา

Publish Year International Journal 1
2018 exดร.กฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "On Optimizing Feedback Interval for Temporally Correlated MIMO Channels With Transmit Beamforming and Finite-Rate Feedback", IEEE Transactions on Communications, ปีที่ 66, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 3407-3419
Publish Year International Conference 2
2019 exดร.กฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Optimal Feedback Allocation for Zeroforcing Beamforming Transmission in Downlink NOMA", IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 15 - 19 เมษายน 2019, Marrakesh ราชอาณาจักรโมร็อกโก
2018 exนายชงฮูอ ค้วน, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Rate-Maximizing User Selection for Downlink NOMA with Effect of Log-Normal Shadowing", IEEE International WIE Conference on Electrical and Computer Engineering (WIECON-ECE), 14 - 16 ธันวาคม 2018, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exนายชงฮูอ ค้วน, exนายชัชพล ศรีวิเชียร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "การเลือกผู้ใช้ที่เหมาะที่สุดด้วยการสืบค้นไบนารีสําหรับโนมาดาวน์ลิงค์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 , 21 - 23 พฤศจิกายน 2018, อุบลราชธานี ประเทศไทย