การศึกษาประสิทธิภาพของโลหะแม่ Al-5Ti –1B ในการปรับปรุงโครงสร้างของเศษของ อะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 จากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่นำมาหลอมใช้ใหม่