การใช้ข้อมูลลำดับเบสในการค้นหาต้นกำเนิดของสุกรในประเทศไทย: การศึกษา เปรียบเทียบลักษณะพันธุกรรมของสุกรโบราณในแหล่งโบราณคดีภาคเหนือและภาคกลาง