ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยในการควบคุมไรแมงมุมสองจุด


แสดงความคิดเห็น

(0)