การพัฒนาเครื่องดื่ม และไอศกรีม พลังงานต่ำ ที่มีโปรไบโอติก เพื่อผู้สูงอายุ