การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังและมันสำปะหลังลูกผสมเพื่อคัดเลือกพันธุ์มีศักยภาพทนแล้งและทนน้ำท่วมในกระถางและแปลงทดสอบพันธุ์


แสดงความคิดเห็น

(0)