ผลของการใช้สารสกัดจากพืชสกุลสะค้านในการควบคุมหนอน ใยผัก (Plutella xylostella) เพลี้ยแป้งสีเทา (Pseudococcus jackbeardsleyi) และผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera L.)